Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

6710 dd34 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaekelias ekelias
xgoferx
Pieniądze nie dadzą Ci szczęścia, ale możesz za nie kupić pingwina. Widziałeś kiedyś nieszczęśliwą osobę z pingwinem?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly
xgoferx
Samotnie mi dziś, czuje się tutaj jak więzień we własnym domu i nie mam dokąd pójść. Ci się kłócą od rana. Matka dzwoni do mechanika i pyta o świece żarowe i światła stopu, bo ojciec nie potrafi zadzwonić, żałosne. Pytam mamy czemu tata nie zadzwoni, nie wymagasz od niego, a ona że jego już nie nauczy, i trzeba się z tym pogodzić. i to jest generalnie filozofia tego domu: "trzeba się pogodzić, bo zmienić się nie da". Ale nikt nie widzi w tym nic złego poza mną, nikomu to nie to przeszkadza. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 04 2018

xgoferx
xgoferx
1393 0d4f
Reposted fromhissyfit hissyfit

April 03 2018

xgoferx
9566 7702 500
{nie, to nie jest obrazek o samobójstwie, tylko o nieumiejętności radzenia sobie z prostymi zadaniami oraz o braku prawidłowej perspektywy}
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xgoferx
Reposted fromFlau Flau
xgoferx
xgoferx

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl